Незабавна Помощ

В случай на насилие в твоя дом, се насочи към безопасна зона  – голямо пространство с врати или прозорци, които позволяват бърз изход навън.

Стой далеч от кухнята, банята, тоалетната, малките пространства или гаража.

Ако си в опасност, избягай от дома и отиди на безопасно място. Когато напускаш дома си, направи всичко възможно да вземеш децата със себе си.

112

Спешно позвъни на телефон 112. Набира се без код и при заключена клавиатура.

Услугата 112 е денонощна и безплатна. Ще трябва да съобщиш имената си, адрес и телефон, тип и място на инцидента. Уведоми полицията дали в момента си застрашена сериозно, дали си била наранена. Ако извършителя не е наблизо, съобщи на полицията дали все още има непосредствена заплаха от насилие, дали извършителят има оръжие. Обясни подробно какво се е случило, за да може да се удостовери официално извършването на домашно насилие. Разговорът се записва и записът може да се използва в съда, за да се докаже извършеното насилие.

Докато дойде полицията, скрий се при съседи, в магазин, или се заключи в твоето собствено жилище. Като пристигнат полицейските служители, разкажи какво се е случило, посочи при възможност свидетели, съобщи за всички досегашни насилия и заплахи от страна на насилника.

Напиши жалба на момента или на следващия ден в районното управление. Запиши си името на полицая, с когото разговаряш.

Когато полицията пристигнe на мястото на домашно насилие, те имат право да идентифицират извършителя и да издадат предупредителен протокол срещу него. Имаш право да получиш копие от протокола за предупреждение, но трябва да заявиш това свое желание пред полицейските служители.

Полицейските служители също имат право да задържат извършителя за срок не по-дълъг от 24 часа, ако има признаци за тежко престъпление, ако пречи на полицейските органи да изпълнят задълженията си, ако показва психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други на явна опасност.

Ако извършителят не е изпълнил издадена от съда заповед за защита, полицията е длъжна да го арестува и да уведоми прокуратурата.

Полицейските служители са длъжни да предприемат необходимите мерки за осигуряване на твоята безопасност, включително да те изведат от мястото на събитието и да те настанят в кризисен център на територията на общината, на която живееш или да те заведат в лечебно заведение за оказване на спешна или долекарска медицинска помощ.

Националната гореща линия за пострадали от насилие

Обади се на номер 0800 18 676 – Националната гореща линия за пострадали от насилие. Линията е денонощна, безплатна и анонимна. Консултантите ще ти предоставят емоционална подкрепа, информация и съдействие.

.

Медицинска помощ и освидетелстване

Ако имаш наранявания, потърси медицинска помощ. Поискай да ти издадат документ, в който писмено да удостоверят констатираните увреждания или следи от насилие.

При сексуално насилие трябва да посетиш веднага след престъплението болница или лекар, за да бъдат документирани наранявания. Важно е да знаеш, че не трябва да се миеш преди прегледа, дори и това да е много неприятно. Предмети, дрехи и бельо, които носят следи от насилието, трябва да предадеш на полицията.

В някой от следващите дни, но преди да са изчезнали следите от насилието, трябва да посетиш съдебен лекар, който е утвърден за вещо лице. Той ще издаде съдебно-медицинско удостоверение за наличие на травматични увреждания, което има доказателствена сила в съда. Цената на прегледа е между 20 лева и 50 лева.

Съдебно-медицинското удостоверение не доказва авторството на деянието, а само констатира травмите. Затова е добре да разполагаш с поне един свидетел-очевидец на инцидента, за да се докаже престъплението. 

Заповед за незабавна защита

Ако считаш, че има опасност за живота или здравето ти, можеш да подадеш молба в районния съд по постоянно или настоящо местожителство за незабавна защита.

До 24 часа от получаването на молбата съдът ще издаде заповед за незабавна защита. Съдът връчва заповедта на страните и я изпраща на органите на полицията. В случай, че насилникът продължава да те безпокои е достатъчно да се свържеш с полицията и когато дойдат да им покажеш заповедта.

Ако е необходимо да се предприемат мерки по Закона за закрила на детето, съдът ще уведоми директора на дирекция “Социално подпомагане“.

Молбата може да бъде написана на ръка. Можеш да я попълниш без правна помощ, но се препоръчва правно консултиране, тъй като молбата може да е основание за съдебни спорове. Освободена си от заплащане на държавна такса. Към молбата се прилага и декларация за извършеното насилие. Не си длъжна да представяш писмени доказателства (напр. полицейски доклади, медицински епикризи и т.н.), но ако имаш такива документи ги представи като доказателство заедно с молбата.

След като издаде заповед за незабавна защита съдът ще насрочи открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец. Заповедта за незабавна защита има действие до приключване на производството по делото – до издаването на заповед за защита или на отказа на съда да издаде такава.

Незабавната защита се състои в налагане на една или повече от мерките за защита:

  1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
  2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище;
  3. забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице;
  4. временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител, ако това не противоречи на интересите му;
  5. задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
  6. насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Ако бъде наложена мярка отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище, в присъствието на полицейските служители и един свидетел, извършителя ще предаде ключовете, свързани с ползването на жилището и ще вземе личните си вещи. Ако откаже, ще бъде отстранен принудително от жилището.