Помощ близо до теб

Кризисно настаняване и подслон са част от комплекс услуги за лица пострадали от насилие. Престоят в кризисен център е до 6 месеца, през които резидентите получават подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране и социално-психологическа помощ в защитено пространство и спокойна среда. Програмите за кризисно настаняване са безплатни, с 24 часов режим на работа и осигуряват незабавна намеса в случай на риск и спешност.

В началото на твоя престой екипът ще се стреми да осигури спешни мерки, дейности и интервенции, които да облекчат симптомите на кризата, да подобрят факторите на средата, в която живееш, за да се стабилизира бързо емоционалното ти състояние.

След преодоляване на кризата, екипът на центъра ще ти подпомага при придружаване до институции и посредничество в комуникацията с тях по отношение на: намиране на работа, промяна на адресна регистрация, избор на личен лекар, получаване на юридически услуги, подаване на документи пред съдебните органи и прокуратурата и др. В случай на необходимост може да ти бъде оказана помощ и за подобряване на комуникацията с близки членове на семейството, които биха могли да ти окажат подкрепа.

Когато си настанена заедно с децата си, екипът на кризисния център ще им осигури достъп до подходящо заведение за предучилищна подготовка или училищно обучение и подкрепа в образователния процес.

Когато краят на срока за престой в кризисния център наближи, ти и екипът ще работите заедно за подготовка за напускане на услугата и успешно връщане в социалната среда.

След като напуснеш кризисния център, социалните работници от дирекция “Социално подпомагане” (по заявения от теб преди напускането настоящ адрес) ще продължат да ти подпомагат и да ти оказват съдействие в продължение на още 3 месеца.

Около 75% от жените, били в подслон за потърпевши от насилие, се връщат при партньорите, които са злоупотребили с тях.

настаняване в кризисен център

Настаняването на жени и деца, пострадали от насилие, се извършва със Заповед за ползване на социалните услуги, издадени от Дирекция „Социално подпомагане”(ДСП) по настоящ адрес и/или отдел „Закрила на детето”. Към ДСП можеш да се обърнеш устно – на място в дирекцията или по телефон, или писмено, включително и по електронен път, заявявайки желанието си да ползваш социалната услуга, финансирана от държавния бюджет.

В случай на необходимост от спешна подкрепа – обърни се към Кризисния център и те ще уведомят ДСП, за да предприеме действия по насочването ти към услугата.

Контакти на териториалните структури на ДСП

За да бъде издадена заповедта за настаняване в Кризисен център ще ти бъдат поискани следните документи:

  • Попълнена молба за ползване на социална услуга “кризисен център”;
  • Документ за самоличност ( за справка);
  • Копие от личен амбулаторен картон (ако имаш такъв);
  • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК (ако имаш такова);
  • Декларация за семейно положение, доходно и имуществено състояние;
  • Медицинско удостоверени от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние;
  • Медицинска характеристика от лекар-специалист (психиатър);
  • Удостоверение за декларирани данни от териториална дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси”;
  • Медицинска бележка от личния лекар, че не си в контакт със заразно болни;
  • Медицинска бележка с резултат от изследване за чревно заразоносителство.

кризисни центрове

Населено мястоДоставчикКапацитет
гр. БургасСДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА”
бул. “Мария Луиза” №9
Тел.: 056/82 52 05
e-mail: centarzaprevencia@abv.bg
8 места
гр. ВарнаФОНДАЦИЯ “SOS СЕМЕЙСТВА В РИСК”
ул.”Синчец” №21
Тел.: 052/ 613 830
e-mail: sos@mail.bg
10 места
гр. Велико ТърновоКризисен център за лица„ТЪРНОВГРАД“
ул. „Драган Цончев“ №6 / №8
Тел: 0882062166
e-mail: helping.houses2@gmail.com
30 места
гр. ГабровоСоциална услуга Звено „Майка и бебе”
Настанява жени, преживели домашно насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
ул. „Ивайло” № 13.
Тел.: 066/ 80 57 70.
гр. Гоце ДелчевКризисен център “Ново начало”
Тел.: 02 – 993 2302/ 993 22 41
-mail: office@podslon.org
10 места
гр. ДимитровградФондация “Х&Д Джендър перспективи”
ул. „Захари Зограф” №35
Тел.: 0391/2 50 55, +359878 56 76 59
e-mail: kcjpdndg@abv.bg
13 места
гр. МонтанаСоциална услуга Звено „Майка и бебе“ 
Настанява жени, преживели домашно насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години
ул. „22-ри септември” № 46
Тел.: 096/ 30 32 70
гр. СилистраЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ “ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА”
ул. “Н.Й.Вапцаров” № 51 ет. 2
Тел.: 086 821 495
e-mail: ceta@mail.bg
гр. Стара ЗагораСДРУЖЕНИЕ “САМАРЯНИ”
Кризисен център “Самарянска къща”
ул. „Патриарх Евтимий“ № 57
Тел.: 042/621 083
e-mail: office@samaritans.bg
15 места
гр. СофияФОНДАЦИЯ “АСОЦИАЦИЯ АНИМУС”
Кризисен център  „Света Петка”
Тел.:080018676
e-mail: 029817686@animusassociation.org
8 места
гр. ПазарджикФОНДАЦИЯ “ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА – ИГА”
бул. „Александър Стамболийски“ 8
Тел.: 089 541 9046
e-mail: office@iga-bg.org
гр. ПлевенКризисен център за жени и деца преживели насилие
ул. “Неофит Рилски” № 55
Тел.: 0887 39 82 56
e-mail: krizisencentur_pleven@abv.bg
гр. ПловдивКризисен Център за жени , жертви на домашно насилие
Тел.: 032/660530; 0884260060; 0889667600
e-mail: kcenter.plovdiv@abv.bg
гр. ПерникФОНДАЦИЯ „П.У.Л.С”
ул. Средец № 2
Тел.: 076/60 10 10; 076/60 33 60
e-mail: pulse.women@gmail.com
12 места
гр. РусеСДРУЖЕНИЕ “РУСЕНСКА КАТОЛИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ-КАРИТАС”
ул. „Байкал“ 10
Тел: 089 85 45 360
e-mail: krizisen.centar@caritas-ruse.bg
15 места
гр. Русе Сдружение “Център Динамика”
ул. “Панайот Хитов”№ 9
Тел: 082 826770
e-mail: info@dinamika-ruse.bg
8 места
гр. РазградСДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТЪР ЗА СЪЗИДАТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ”
село Стражец
ул.”Москва” №26
Тел.: 0898 552 688
e-mail: office@woman-rz.org / office@ngo-rz.org
гр. Търговище Социална услуга Звено „Майка и бебе“ 
Настанява жени, преживели домашно насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години
ул. „Росица” № 2
Тел.: 0601/ 6 16 32
гр. Сливен Социална услуга Звено „Майка и бебе“ 
Настанява жени, преживели домашно насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години
кв. „Българка” № 66
Тел.: 044/ 66 71 29
е-mail: ksuds_tsop.sliven@abv.bg

Източници:

Е. Нешева, д-р Д. Коларова, Р. Минковски – МОДЕЛ ЗА ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ И НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА, 2016

М. Чомарова, Джобен наръчник срещу домашното насилие, Фондация Асоциация Анимус, 2020