Юридическа защита

Безплатна правна помощ

Съгласно чл.22, ал. 1, т. 7 от Закона за правната помощ, пострадалите от домашно насилие имат право на безплатна правна помощ, изразяваща се в консултация и подготовка на документи за завеждане на дело, когато не разполага с необходимите финансови средства за осигуряване на адвокатска защита.

За да получите помощта е необходимо да имате съдебно решение или документ, издаден от съответните компетентни органи, който удостоверява, че сте пострадали от домашно насилие, както и декларация за семейно и имуществено състояние. Молбата за предоставяне на правна помощ се подава до Националното бюро за правна помощ.

Правната помощ е много важна в гражданския процес и в случаите на развод и определяне на родителски права и режим за отношения с децата поради процесуалната им сложност.

Пострадалите от извършено престъпление по чл.144, ал. 3 НК – закана с убийство, както и лицата, спрямо които е нарушена издадена заповед за защита от домашно насилие, имат право на правна помощ по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за правната помощ. В определени случаи също има възможност правната помощ да е безплатна, като преценката се извършва от съда, при вече образувано съдебно производство.

В случай, че желаете да ви бъде предоставена правна помощ по повод процесуално представителство трябва да подадете молба до съда. Това се прави при наличието на вече образувано дело. Към молбата трябва да се приложат освен декларацията за семейно и имуществено състояние и документи, удостоверяващи семейното положение, възраст, трудовата заетост – удостоверение от бюрата по труда, здравословното състояние – решение на ТЕЛК, заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” за получаване на добавки за социална интеграция по Закона за интеграция на хора с увреждания, удостоверение от НОИ за размер на пенсията и др., т.е. – трябва да докажете с документи, че не разполагате с достатъчно финансови средства, за да упълномощите адвокат.

Тази помощ би могла да се ползва за: изготвяне и подаване на молба за незабавна защита от насилие, подаване на молба за развод, родителски права и издръжка на деца и разделяне на съпружеска собственост, ако тези искове са свързани със случая на незабавна защита от домашно насилие, както и съдействие в наказателни и граждански производства, в случай, че правосъдието го изисква. Националното бюро за правна помощ чрез местните адвокатски колегии може да назначи адвокат, който предоставя правни консултации, изготвяне на правни документи и представителство на пострадалото лице в съдебните заседания.

безплатна Консултация по телефона

Националното бюро за правна помощ представлява гореща телефонна линия, на която всеки може да получи безплатен правен съвет от опитни адвокати. Консултацията е с максимална продължителност 20 минути. Заплаща се само стойността на телефонната услуга.

0700 18 250 – Национален телефон за първична правна помощ

Работно време

всеки делничен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Освен Националния телефон за правна помощ редица организации предоставят безплатна правна помощ на пострадали от домашно насилие с цел да се информират за възможностите да се предприемат правни действия, продължителността на един съдебен процес, сроковете, доказателствата, за евентуалния краен резултат, както и да се подготвят необходимите документи за защита на правата им.

Консултативни центрове

гр. Благоевград всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Благоевград
ул.”Полковник Димов” № 1, партер
Тел.: 073884494; 0877874494
гр. БургасЦентър за превенция на насилието и престъпността – Асоциация Деметра
бул. Мария Луиза 9
Тел.: 056/82 52 05
гр. Варна всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Варна
ул.“Пирот“№ 8А
Тел.: 0879838917 
гр. Варна всеки работен ден
от 9:00 до 17:30 часа
Център за социална рехабилитация и интеграция – Фондация „SOS-семейства в риск”
ул.”Синчец” №21
Тел.: 052 609 677
гр. Велико Търново всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Велико Търново
ул. “Цанко Церковски” № 39, офис 106
Тел.: 062/ 60 30 64
гр. Видин всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Видин
ул.“Цар Александър II“№ 19
Тел.: 0877088522
гр. Габрово
всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Габрово
ул. Априловска 9; ет. 2
Тел.: 066807327
гр. Горна Оряховица всеки работен ден
от 9:00 до 17:00 часа
Сдружение “Център Мария”
ул. Цар Освободител 11
0618 / 2 21 81
гр. Димитровградвторник и четвъртък
от 10.00 до 16.30ч.
Консултативен център Фондация “Х&Д Джендър перспективи”
ул. „Св. Климент Охридски“ №1, ет.1, офис 1
Тел.:0391 25055
гр. Дупница Консултативен център Сдружение “Знание, успех,
промяна”
пл.Свобода 1
Тел.: 0895 76 33 93
гр. Кърджали всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Кърджали
бул.“България“№ 47, ет. 3, офис 32
Тел.: 0361 62536
гр. Луковит всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Ловеч
ул.”Възраждане” № 73, партер
Тел.: 0889 513 787
гр. Нови пазар всеки работен ден 08:30ч.-17:30 часаСдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца, преживели насилие”
ул. „Ген. Скобелев” № 18
Тел.: 0537/ 2 53 43
гр. Пазарджик всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Пазарджик
ул. Цар Самуил 28
гр. Перник всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Перник 
ул. Търговска 46, ет. 3
Тел.: 076 602791; 076 611001
гр. Перник Понеделник и четвъртък: 13:00 ч. – 17:30 ч
Вторник, сряда и петък: 9:30 ч. – 17:30 ч.
Юридическо консултиране – Фондация “П.У.Л.С.”
Тел.: 076 60 10 10
гр. Плевен всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет-Плевен
ул.”Димитър Константинов”№25,етаж 3
Тел.: 064 803 321
гр. Плевен всеки работен ден
от 9:00 до 18:00 часа
Консултативен център – Сдружение „Център Отворена врата”
ул. Неофит Рилски № 55
Тел.: 064/ 846 713
гр. Пловдиввсеки работен ден от 14 до 17чКонсултативния център на Фондация „Джендър алтернативи“
ул. „4-ти януари“ №38, вх. В, ет. 2, ап. 4
Tел.: 032/260708 и 0879260101
гр. РусеКонсултативен център за пострадали от домашно насилие – Сдружение „Център Динамика”
ул. „Панайот Хитов” № 9
Tел.: 826770, 0887493503
гр.Силистра всеки работен ден
от 9:00 до 17:00 часа
Център за консултиране и превенция на домашно насилие – Женско сдружение “Екатерина Каравелова”
ул. “Н.Й.Вапцаров” № 51 ет. 2
Тел.: 086 821 495
гр. Сливен всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Сливен
пл. “Хаджи Димитър” № 11
Тел.: 0877622665
гр. София всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Национално бюро за правна помощ
ул. “Развигор” № 1
Тел.: 02 8193200
гр. София вторник
и четвъртък
от 9:00 до 17:00 часа
Консултативен център – Фондация “Център Надя”
ул. “Княз Борис I “ 166
Тел.: 02/ 981 93 00
гр. Стара Загора всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Стара Загора
ул. “Кольо Ганчев” № 64
Тел.: 0878546980
гр. ТърговищеЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – Асоциация НАЯ
ул. „Антим I“ №37
Тел.: 0879606855, 0601 6 28 89
гр. Хасково всеки работен ден
от 9:00 до 16:30 часа
Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – Хасково
ул. Хан Кубрат 8
Тел.: 038 664 330
гр. Хасково всеки работен ден
от 10.00 до 16.30ч.
Консултативен център Фондация “Х&Д Джендър перспективи”
ул. „Пирин“ №9
Тел.: 038 624685

ИЗбор на адвокат

Можете да си изберете адвокат от Националния регистър за правна помощ чрез Интернет страницата на Националното бюро за правна помощ.
Там е публикуван списък на адвокатите по адвокатски колегии, предоставящи правна помощ.

Важно е да знаете, че преди и по време на делото не дължите на служебния адвокат никакво заплащане. Ако бъдете осъдени или загубите изцяло или частично делото, ще трябва да заплатите на Националното бюро за правна помощ разноските по възнаграждението на адвоката, който ви е защитавал.
Правната помощ не обхваща заплащането на такси и разноски за експертизи и вещи лица по производството, освен ако сте освободени от съда, поради това че сте социално слаби.