Психологическа подкрепа

Необходима ли ми е психологическа подкрепа?

Да потърсиш психологическа помощ изисква голяма смелост. Възможно е да са минали години от началото на насилието, възможно е до скоро да не си си давала сметка, че си обект на насилие, или да си вярвала, че имаш ресурсите сама да се справиш. Фактът, че четеш този текст показва, че си готова да потърсиш и приемеш помощ или си на крачка от това.

Смисълът на професионалната помощ е да ти помогне да разбереш и приемеш чувствата си, ситуацията и твоята роля в нея, да се превърнеш от “жертва на насилие” в “човек преживял насилие” и да изработиш нови умения за справяне с живота, с които да продължиш напред.

С помощта на терапевта ще си отговориш на въпросите:

 • Защо насилието се случва на мен?
 • Защо не успявам да се противопоставя?
 • Кои мои черти и убеждения катализират насилието?
 • Аз ли съм виновна за всичко, което ми се случва?
 • Коя съм аз и какъв е смисълът на моя живот?

Много важно е да се възстановиш емоционално, защото в противен случай, дори да се разделиш с партньора си, би могла да попаднеш в следваща насилническа връзка, особено ако такива са били взаимоотношенията в семейството, в което си израснала.

С помощта на терапията можеш да преработиш травмата и да се освободиш от посттравматичната стресова реакция, която често се изразява в нарушения на съня, подтиснатост, тревожност, ниска самооценка, отчуждение, невъзможност да изпиташ удоволствие, мисли за самоубийство.

Какъв тип подкрепа?

Краткосрочно психологическо консултиране

Проблемните отношения и травматичните преживявания могат да бъдат разгледани в краткосрочно психологиеско консултиране, което продължава до 10-15 срещи. С помощта на психолог или психотерапевт ще разгледате твоята житейска ситуация и преживявания, за да разбереш и осмислиш емоциите си, да осъзнаеш предрасъдъците и нагласите, които ти пречат, да успееш да вземеш решение, ако търсиш такова или да намериш допълнителни възможности да подобриш качеството си на живот.

Психологът няма да дава оценки, съвети и няма да ти каже какво решение да вземеш и как да живееш. Той ще ти помогне да направиш избори и вземеш добри за теб решения, мобилизирайки вътрешните си ресурси.

Онлайн консултиране

В условията на Ковид много специалисти предлагат онлайн терапия по Skype, Viber, WhatsApp или друга технологична среда. Този подход е подходящ, когато поради местожителството си нямаш възможност за личен контакт с терапевт. Той е добра алтернатива и за хора с увреждания и затруднения в мобилността.

Недостатъците на онлайн терапията произтичат от необходимостта да се ползват технически средства, което би могло да доведе до трудност в изграждането на междуличностна връзка с терапевта, технически проблеми и нарушаване на поверителността.

За онлайн консултирането ще са ти необходими интернет връзка, слушалки, микрофон и камера. Осигури си тихо и спокойно пространство, за да успееш да се концентрираш по време на сесията.

Психотерапия

Психотерапията е дългосрочен и регулярен процес, който почива на ангажираност и доверие. При нея се достига до дълбоки аспекти на личността и се създава възможност за тяхното осъзнаване, слой след слой, като белене на глава лук, и промяна към изграждане на желани качества, самочувствие и интегритет. Преработват се различни модели на поведение, защитни механизми, използвани в миналото, но нездравословни в настоящето, негативни вярвания, дисфункционални начини за свързване, детски травми, насилие и т.н.

С психотерапия могат да се адресират проблеми като фобии, паник-атаки, зависимости, депресия, хранителни разстройства, психосоматични състояния, обсесивно-компулсивно разстройство и др.

Какъв специалист?

Психологът е човек, учил психология в университета. Той не лекар, не е терапевт, не предписва лекарства и не поставя диагнози. Ако е бакалавър има общи теоретични познания, може да извършва тестове и да извършва краткосрочна психологическа подкрепа. Ако е магистър би могъл да е квалифициран в конкретна насока: детско-юношеска психология, криминална психология, психология на здравето, клинична психология, трудова, организационна и други.

Психиатърът е лекар, специализирал психиатрия след основното си медицинско образование. Той работи с хора с различни разстройства на психиката. Тъй като е лeкар, той следва медицинския модел и обяснява промените в психиката, тяхното протичане и повлияването им със законите на биологията. Психиатрите предписват лекарства, когато от тях има нужда. Психиатрите могат да бъдат и психотерапевти, но само ако са имали допълнителното обучение.

Психотерапевт може да бъде психолог или психиатър, преминал допълнително обучение в съответното направление психотерапия. Подготовката на един психолог или психиатър за психотерапевт трае години и отговаря на множество международни изисквания. Терапевтът е този, който води своя клиент по пътя на лечението, самопознанието, личностното израстване и промяна.

Психотерапията се състои в посещение на седмични сесии (между един и три пъти седмично) по 50 минути, по време на които терапевтът помага на пациента да разбере и да работи върху своите цели.

Психотерапията в обхваща редица направления като класическата психоанализа, юнгианска анализа, гещалт терапия, психотелесно-ориентирана психотерапия, психодрама, когнитивно-поведенческа терапия, транзакционен анализ, Неорайхианска аналитична терапия, хипнотерапия, EMDR и редица други. Прочети повече за различните школи в психотерапията.

Психоаналитикът е квалифициран психиатър, психолог, психотерапевт, който е преминал през дълго и интензивно обучение по психоанализа. Психоанализата води началото си от Зигмунд Фройд, традиционно използва кушетка, на която пациентът лежи, докато анализаторът седи зад него, тълкувайки несъзнаваното според разказите на пациента по време на сесията. Психоанализата може да помогне на хората, които желаят да изследват вътрешния си свят, както и на тези, които преживяват по-сложни личностни проблеми.

Aспекти на психологическата подкрепа

В случай, че работата се насочи към специализираната терапевтична или психологическа подкрепа на жертвата на домашно насилие, то специалистът, следва да насочи своите усилия към следните аспекти на развитието на личностния капацитет на жертвата:

 • Умения за осъществяване на междуличностни взаимодействия.
 • Умения за оказване на конструктивно влияние на другите.
 • Уменията за управление на конфликтни интеракции.
 • Уменията за вземане и изпълняване на решения свързани със себе си.
 • Развиване на умения за асертивност, емоционална и социална интелигентност.

Психологическа подкрепа се фокусира и към развитието на себепредставата на жертвата на домашно насилие, която често е нарушена поради системния тормоз. Работи се върху:

 • Себеприемане – наличието на позитивен поглед за себе си, признанието и приемането на множеството части, от които се състои човекът, за да се чувства позитивно относно своето минало;
 • Позитивни взаимоотношения с другите – да има топли, удовлетворителни взаимоотношения с хората, да се интересува от тяхното благополучие, да е емпатиен и близък с тях, и да разбира взаимодействието при взаимоотношенията;
 • Автономия – да е независим и да предопределя своя собствен живот като е способен успешно да устоява на социалния натиск, да мисли или да се държи по определен начин и да оценява своя живот чрез вътрешните си стандарти;
 • Овладяване на средата – да е способен да манипулира, контролира и ефективно да използва ресурсите и благоприятните възможности на дадена ситуация;
 • Цел в живота – да има цел в живота и едно чувство за посока, да има идеята, че неговият настоящ и минал живот имат смисъл и да има причина да живееш;
 • Лично израстване – да чувства една необходимост от продължително лично подобрение, да се вижда като подобряващ се и отворен към нови преживявания, да увеличава потребността си от себепознание и лична ефективност.

Изграждането на социални умения, нагласа за равнопоставеност в семейството, без излишните, зловредни влияния за конкретен полово-ролеви стереотип са успешен подход за подкрепа. Психосоциалната подкрепа следва да бъде насочена и към ясното осъзнаване на собствената отговорност и пряко участие във връзка с положителния ход на действията.

Безплатна психологическа подкрепа

Психотерапията не се поема от НЗОК, тъй като психотерапевтът не е лекар от лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения и самата терапия не е припозната като медицинска грижа.

Ежегодно Министерството на правосъдието финансира програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие, които включват социално, психологическо и правно консултиране и помощ от специалисти. Програмите се изпълняват от неправителствени организации, които поддържат консултативни центрове за пострадали от домашно насилие.

Онлайн0800-20-202Телефонната линия на Kabinet.bg работи от 10:00 до 16:00 часа всеки делничен ден. Видео консултация може да уговорите и проведете от 8:00 до 20:00 часа всеки делничен ден.
гр. Благоевград0878 609 923 Сдружение “Знание, успех, промянапредоставя психологическо и терапевтично консултиране на пострадалите от домашно насилие
гр. Бургас056/825205Център за превенция на насилието и престъпността предоставя консултативни услуги за пострадали от домашно насилие
гр. Варна052/61 38 30Фондация „SOS – семейства в риск“ – Консултативен център за пострадали от домашно насилие предлага психологическо консултиране и психотерапия. Работно време: 08:00ч.-16:00ч.
гр. Горна Оряховица0618 2 21 81Сдружение “Център Мария предоставя психологическо консултиране и психотерапия на жертви на домашно насилие
гр. Дупница0878 609923Сдружение “Знание, успех, промянапредоставя психологическо и терапевтично консултиране на пострадалите от домашно насилие
гр. Перник076/60 10 10ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С.  предоставя психологическо консултиране и подкрепа на жени и деца, пострадали от насилие, и техните семейства и близки
гр. Пловдив032/26 07 08Фондация „Джендър алтернативи“ предлага психо-социално консултиране всеки работен ден от 10:00ч. до 14:00ч.
гр. Разград0898 552688Консултативният център за домашно насилие предоставя експертни и социални услуги на жертви на домашно насилие
гр. Русе082/82 67 70Консултативен център за хора, преживели домашно насилие, управляван от Сдружение „Център Динамика” предлага психо-социално консултиране, Работно време: 09:00ч.-18:00ч
гр. Силистра086 820 487Консултативен кабинет за претърпели домашно насилие към сдружение “Екатерина Каравелова” предоставя психотерапевтични програми на жертви на домашно насилие
гр. София 02/963 53 57Консултативен център Български център за джендър изследвания предоставя мултидисциплинарни услуги на пострадали от домашно насилие
гр. София02/983 52 05Център за консултиране, психотерапия и психоанализа предлага психологически консултации, краткосрочна или дългосрочна индивидуална психотерапия. Можеш да запишеш час при специалист от 9.00 до 17.30 часа
гр. София0700 40 150Приемната за жертви на домашно насилие в УМБАЛСМ „Пирогов“ предоставя консултации дистанционно на „Психологична денонощна линия за обслужване при кризи
гр. Стара Загора042/621083Консултативно-информационен център на Сдружение “Самаряни” предоставя консултации на пострадали от домашно насилие
гр. Търговище0601 6 70 25 Център за социална рехабилитация и интеграция към Асоциация НАЯ подкрепя и консултира пострадали от домашно насилие
гр. Шумен054/ 80 00 25Сдружение „Институт за социални дейности и практики” –  предлага психологически консултации.

ПЛАТЕНО ПСИхологическо консултиране

Започването на терапия е смела постъпка и зряло решение. Работата с опитен и компетентен терапевт има очистително и оздравително влияние, тя ще ти помогне да разбереш механизмите на поведението си, да откриеш какво не работи, кои са слабостите ти и да започнеш да ги променяш.

Терапията е особено полезна, ако се сблъскваш с едни и същи проблемни ситуации отново и отново в своя живот, ако неувереността и подтиснатостта са твои постоянни спътници.

“Нуждата от психотерапия е огромна, за хората, станали жертви на насилие. Голяма част от тях изпитват чувството, че са виновни за случилото се, което може да ги доведе до опустошителни последици – самоомраза, себеотхвърляне, депресия. Доста много хора крият случилото се, затварят се в себе си, с надеждата, че ефектът от него ще отшуми, че ще го забравят, защото изпитват срам от унижението, на което са били подложени. Не криенето и забравянето на травматичното събитие има лечебен ефект, а разговорът за него и провокираните от травмата чувства.”1

Личността на терапевта1

“Ако вече сте убедени, че имате нужда от терапевт, следващата крачка е какъв човек трябва да търсите. Внимавайте в избора си – днес поради интереса към духовната сфера има много самозвани терапевти. Добре би било да отидете при човек, препоръчан ви от някого, а не при този, чиято обява в Интернет гласи “Психотерапия за 10 лева”. Ако нямате препоръки, проучете терапевта като се обадите по телефона. Истинският терапевт ще ви направи впечатление с компетентността си, доброто владеене на гласа си и с това , че има професионално пространство за работа. Още по-добре е, ако за него има информация в Интернет – било то чрез собствен сайт или чрез сайта на организацията, в която работи.
Първата среща е от значение – вие самите ще почувствате дали можете да му се доверите. Обикновено на първата среща терапевтът обяснява как работи, пита клиента какво го е довело при него и двамата сключват устен договор, в който се договарят за отношенията помежду си, начините на работа, провеждане на сесиите и хонорара.

И така, каква е личността на терапевта:
Компетентен: терапевтът трябва да оставя впечатление у клиента за своята компетентност като във всеки момент е готов да даде обяснения каква е целта на сесията, какви са очакваните резултати от нея и как ще се постигнат. Това създава у клиента сигурност, че е в добри ръце и е предпоставка за
установяване на доверие между тях.

Етичен: терапевтът има своите не само професионални, но и лични ценности. Те личат в поведението му, в начина, по който се облича, в начина, по който се отнася към вас. Той е обаятелна личност, достойна за подражание. Ако усетите манипулация или липса на честност, най-вероятно не сте попаднали при правилния човек.

Емпатичен: терапевтът трябва да умее да се поставя на мястото на клиента, да го разбира и да го приема такъв, какъвто е. Обикновено езикът на терапевта е в унисон с чувствата на клиента. Клиенти, които са преживяли присъствието на един приемащ терапевт обикновено казват: “Не зная защо, но имам усещането, че се познаваме отдавна”.

Искрен: ако имате усещането, че терапевтът играе роля, то това означава, че той или не ви взима насериозно, или не е достатъчно професионален. Намирането на баланс в отношенията терапевт-клиент, при който терапевтът е автентичен, откровен, но не и фамилиарен, е една от гаранциите за успех на терапията.

Позитивен: част от работата на вашия терапевт е да ви научи на позитивно мислене и един от начините това да стане е чрез личен пример. Един песимистичен или с негативна нагласа терапевт едва ли има шанс да ви покаже как да се променяте към по-добро.

Способен да доведе нещата докрай: за добрия терапевт е много важно да “затвори” сесията по подходящ начин. От една страна това свидетелства за умението му да се справи с вашето оплакване, да ви “излекува”, от друга страна – много е важно клиентът да не се оставя с недоработен емоционален материал и не на последно място – структурирането на сесиите е сигнал за
неговата собствена вътрешна подреденост.

Умелият терапевт може да прави и да бъде всичко това.”1

“Аз не съм това, което ми се е случило. Аз съм това, което избера да бъда.“
Карл Густав Юнг

Източници:

1 Елена Николова, https://www.metamorfozia.com/, “Психотерапията – начин на употреба” <https://www.metamorfozia.com/fls/psychotherapy-elena-nikoilova.pdf>

АЗ НЕ СЪМ ЖЕРТВА! Наръчник за лица, пострадали от домашно насилие, ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ „ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА”, 2020