Твоите права

Правата на човека са основни стандарти, които гарантират възможността на хората да живеят сигурно и достойно.

Правата на човека защитават живота и тялото ни от увреждане. Това ни позволява да живеем като свободни хора и да осъществяваме различни дейности – да изразяваме себе си, да учим нова информация, да се срещаме с приятели и съмишленици и т.н.

Българското законодателство предвижда пострадалите на домашно насилие да бъдат защитени и извършителите да бъдат отговорни за своите действия. Пострадалите от домашно насилие имат право да получават финансирани от държавата социални рехабилитационни услуги като социална, психологическа и правна помощ, които улесняват безопасното напускане на насилствените отношения.

Живот

Правото на живот означава, че трябва да можеш да живееш при условия, в които животът ти не е застрашен. Държавните органи трябва да те защитават от лица, които биха могли да отнемат живота ти, и да разследват и наказват всеки, който се опитва да направи това, предприемайки всички необходими и разумни действия.

Забрана на изтезанията

Забраната на изтезания и на нечовешкото или унизително отношение означава, че никога не трябва да бъдеш третирана по жесток, безчовечен и унизителен начин чрез излагане на физическа или психическа болка и страдание. Държавните органи трябва да разследват твърдения за изтезания, които правиш, както и да те защитават от онези, които биха могли да те изтезават.

Свобода

Правото на физическа свобода означава, че твоята физическа свобода не трябва да се ограничава без причина. Държавните органи трябва да разследват тези, които нарушават физическата ти свобода.

Справедлив процес

Правото на справедлив процес означава, че когато се обърнеш към съда, имаш право на справедливо и обективно разглеждане на твоя случай. Това справедливо разглеждане гарантира процедура, при която те третират еднакво с другата страна, имаш право да даваш обяснения по своя случай и да привеждаш доводи, имаш право на адвокат и т.н.

Забрана на дискриминация

Домашното насилие се счита за форма на дискриминация спрямо жените, тъй като засяга предимно жени. Насилието над жени е всеки акт на насилие, основан на пола, който води до или може да доведе до физическо, сексуално или психическо увреждане или страдание на жените, включително заплахата от такива действия.

Статут на пострадал

Статутът на пострадал се предоставя с решение на органа на досъдебното производство и ти дава права да:

 • Участваш в наказателното производство
 • Искаш обезщетение за вредите, които са ти причинени 

Като пострадал имаш права в наказателния процес, като правото на независим и безпристрастен съд, правото на решение в разумен срок, правото на мотивирано решение и правото да присъстваш на съдебните заседания.

Социално и психологическо подпомагане

Подпомагането се предоставя главно от общински и неправителствени организации. Настаняването в кризисни центрове е безплатно; психологическото консултиране, без настаняване, се заплаща от пострадалото лице, освен ако доставчикът на услугата (най-често НПО) работи по проект, финансиран от държавата (проектите на НПО, финансирани от държавата, продължават само 6 месеца всяка година); юридическото консултиране и подготовката на документация, свързана с делото, са безплатни; законното представителство в съда е безплатно, само ако пострадалото лице е в тежко финансово състояние. Всички гореизброени услуги са безплатни за деца.

За да му бъде предоставена социална услуга, пострадалото лице трябва да се обърне към Дирекция „Социално подпомагане“ в своята община или към НПО, която предоставя услуги за социална рехабилитация на пълнолетни пострадали от домашно насилие.

ТВОЯТА лична Харта На правата

Когато сме били в трудна ситуация дълго време е лесно да забравим, че имаме права. Разгледай списъкa по-долу и ако откриеш, че правата ти са били нарушени, значи със сигурност нещо трябва да се промени:

 • Имаш правото да бъдеш себе си.
 • Имаш правото да поставяш себе си на първо място.
 • Имаш правото да си в безопасност.
 • Имаш правото да обичаш и да бъдеш обичан.
 • Имаш правото да очакваш другите да се отнасят с уважение към теб.
 • Имаш правото да бъдеш човек и да не си перфектен човек.
 • Имаш правото да бъдеш ядосанa и да възразяваш, ако се отнасят несправедливо и обидно с теб.
 • Имаш правото на лични тайни.
 • Имаш правото да имаш и изразяваш собствено мнение и да бъдеш вземанa на сериозно.
 • Имаш правото сама да изкарваш парите си и да контролираш финансите си.
 • Имаш правото да задаваш въпроси за неща, които засягат живота ти.
 • Имаш правото да вземаш решения, които те засягат.
 • Имаш правото да израстваш и да се променяш (включително и решенията си).
 • Имаш правото да казваш „Не“.
 • Имаш правото да правиш грешки.
 • Имаш правото да НЕ носиш отговорност за проблемите на други (възрастни) хора.
 • Имаш правото да не се харесваш на всички.
 • ИМАШ ПРАВОТО ДА КОНТРОЛИРАШ ЖИВОТА СИ И ДА ГО ПРОМЕНИШ, АКО НЕ СИ ДОВОЛНА ОТ НЕГО В МОМЕНТА.

Ресурси

Ръководството за правата на човека – / www.humanrightsguide.bg (Bulgarian)

ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Конституция на Република България

Закон за защита от домашното насилие

Правилник за прилагане на закона за защита от домашното насилие

Закон за социално подпомагане

Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане

Семеен кодекс

Закон за закрила на детето

Граждански процесуален кодекс

Закон за правната помощ

Foundation Psychology