За домашното насилие

Домашното насилие се корени в няколко широко разпространени негативни нагласи:

 • нагласата, че силният може да насилва по-слабия;
 • нагласата, че имаш право да контролираш и въздействаш върху поведението и живота на другия;
 • нагласата, че определени ситуации оправдават насилственото поведение;
 • нагласата, че домашното насилие е частен проблем между съпруг и съпруга.

Домашното насилие съществува в цял свят и във всякакви семейства и взаимоотношения. Представители на всякаква нация, социална класа, култура, религия, сексуална ориентация, материален статус, възраст и пол могат да бъдат жертви или причинители на домашно насилие.

Всеки може да стане жертва на домашно насилие. НЯМА “типична жертва”.

Нездрави модели на отношения в една двойка, често водят до проблеми рано или късно и са предпоставка за появата на насилие. Излизането от такива модели е трудно за хората, които имат склонност да установяват нездравословна динамика и изисква голямо желание и мотивация за промяна.

Здравословни отношения

 • Добра комуникация
 • Уважение
 • Доверие
 • Честност
 • Равенство
 • Лични граници
 • Взимно взимане на решения
 • Финансово партньорство

Нездравословни отношения

 • Слаба комуникация
 • Неуважение
 • Недоверие
 • Лъжи
 • Борба за власт
 • Контрол
 • Съзависимост
 • Икономическо неравенство
 • Обсебваща любов

Насилствена връзка

 • Комуникация, която наранява, заплахи
 • Унижение
 • Безпочвени обвинения
 • Отказ от поемане на отговорност
 • Контрол
 • Власт
 • Изолация
 • Притежание на другия

В зависимост от връзката, физическото или емоционалното насилие може да се случва много често или не толкова често. Така или иначе, след като насилието веднъж започне, то обикновено не спира и се влошава с течение на времето.

Цикълът на домашното насилие

През 1979 г. психологът Ленор Уокър открива, че много насилствени връзки следват общ модел или цикъл. Целият цикъл може да се случи за един ден или може да отнеме седмици или месеци. За всяка връзка е различно и не всички взаимоотношения следват цикъла – много от тях съобщават за постоянен етап на обсада с малко облекчение.

Този цикъл има три части:

Фаза на натрупване на напрежение — Напрежението се натрупва заради общи проблеми като пари, деца или работа. Започва с вербално насилие, обиди, критика. Жертвата се опитва да контролира ситуацията, като угажда на насилника, отстъпва или избягва насилието. Нищо от това обаче няма да спре насилието. В крайна сметка напрежението достига точка на кипене и започва физическо насилие.
Фаза на избухване – Когато напрежението достигне своя връх, започва физическото насилие. Обикновено се задейства заради външно събитие или от емоционалното състояние на насилника, но не и от поведението на жертвата. Това означава, че началото на епизода на побоя е непредсказуемо и извън контрола на жертвата. Някои експерти обаче смятат, че в някои случаи жертвите могат несъзнателно да провокират злоупотребата, за да освободят напрежението и да преминат към фазата на медения месец.
Фазата на медения месец – Насилникът се срамува от поведението си. Той изразява разкаяние, опитва се да умаловажи случилото се и дори може да обвини партньора за това. Може да проявява любящо, мило поведение, последвано от извинения, щедрост и услужливост. Той искрено ще се опита да убеди партньора, че злоупотребата няма да се повтори. Това любящо и разкаяно поведение укрепва връзката между партньорите и вероятно ще убеди жертвата още веднъж, че напускането на връзката не е необходимо.

Този цикъл продължава отново и отново и обяснява защо жертвите остават в насилствени отношения. Злоупотребата може да е ужасна, но обещанията и щедростта на фазата на медения месец дават на жертвата фалшивата вяра, че всичко ще бъде наред.

Не всички връзки с домашно насилие отговарят на цикъла. Често, с течение на времето, фазата на “медения месец” изчезва. Обикновено насилието става все по-интензивно с течение на времето.

Независимо от честотата на домашното насилие, жертвата живее в постоянен страх и стрес, очаквайки следващия епизод.

Съществува и цикъл на насилието между поколенията. Насилието се появява във взаимоотношенията на хора, които са преживели или са били свидетели на насилие в дома, в който са израснали.

Източници:

С. Петева, Я. Кацарова, НАРЪЧНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ СРЕД ВЪЗРАСТНИ ХОРА, Фондация “Институт за социални услуги в общността” (ИСУО), 2013

Sudbury-Wayland-Lincoln Domestic Violence Roundtable, 2019