Насилникът

Има два типа насилници. Първият са явните насилници, чиито образ е ясно разпознаваем в общността. Има и фини насилници с образ на добри момчета, които лесно успяват да манипулират жертвата и обществото. Те са много по-опасни, защото в началото на връзката изглежда сякаш са перфектни и отнема време докато разкрият истинската си същност.

Доброто момче

 • Любезен и внимателен със съседи и познати
 • Харесван и уважаван в общността, в която живее
 • Поведението му е овладяно. Не проявява неувереност, вина или тревога
 • Успява до виртуозност да представи ситуацията така, че той е невинна жертва на жесток партньор
 • Конкретен, искрен и убедителен в своята версия на историята
 • Околните отхвърлят възможността този човек да е способен на жестокост

лошото момче

 • Има рисково поведение
 • Може да има зависимост от алкохол или наркотици
 • Предизвикателно и агресивно поведение не само у дома, но и навън
 • Респектира околните и ги възпира да се намесват в ситуация на конфликт и насилие
 • Не може да владее поведението, нито да контролира емоциите си
 • Има желание за власт и контрол, защото така компенсира ниската си самооценка

Насилниците МОГАТ да контролират поведението си – те го правят през цялото време! Насилието не е загуба на контрол. То е поведение за контрол.

 • Насилникът избира кого да насилва. Той не обижда, заплашва или наранява всеки близък. Обикновено насочва насилието към най-близките хора, от които изисква любов.
 • Насилникът избира кога и къде да насилва. Той се самоконтролира, докато остане насаме с жертвата и няма свидетел на насилието.
 • Насилникът може внезапно да прекрати насилието, щом е спечелил от него. Повечето насилници не излизат извън контрол и могат внезапно да спрат, ако е в тяхна полза да спрат (например, жертвата е рухнала, идва полиция или някой зъни на вратата).
 • Насилникът удря и рита на места, които не се виждат. Насилникът внимателно насочва физическите удари, така че синините и раните да не се видими за околните.

Една трета от пълнолетните жертви на насилие споделят, че самите извършители са преживели насилие в своето детство. Така преживяването на насилие в детството, без да бъде получена съответната специализирана професионална помощ за неговото преодоляване, се превръща в един от основните рискови фактори за повторно репродуциране на насилието.

Една трета от насилниците не пият въобще, една трета имат проблеми с алкохола, но бият партньорите си и в трезво състояние, а една трета от тях прибягват до насилие, само когато са пияни.

Въпреки противоречивите мнения за причинно-следствената връзка между насилието и злоупотребата с алкохол, доказано е, че жените, които живеят с партньор с тежко пиянство са изложени на много по-голям риск от физическо насилие с голяма жестокост.

Възможно е патологичната ревност и желанието за пълен контрол да се представят като голяма любов.

Рискови фактори за извършване на насилие от интимен партньор

 • Ниско самочувствие
 • Ниско образование
 • Агресивно поведение като младеж
 • Злоупотреба с алкохол и наркотици
 • Депресия и опити за самоубийство
 • Гняв и враждебност
 • Липса на ненасилствени умения за решаване на проблеми
 • Антисоциални личностни черти и проблеми с поведението
 • Импулсивност и слаб поведенчески контрол
 • Черти, свързани с гранично личностно разстройство
 • История на физическо насилие
 • Малко приятели и изолация
 • Икономическо неблагополучие (напр. безработица, ниски доходи, тежка задлъжнялост)
 • Емоционална зависимост и несигурност
 • Вяра в традиционните стереотипи на пола (например мъжко господство, защита на честта, доминиращо над жените поведение)
 • Желание за власт и контрол в отношенията
 • Враждебност към жените
 • Нагласи, приемащи или оправдаващи насилието и агресията
 • Жертва на физическо, емоционално или сексуално насилие в детството
 • Жестокост към животни

Психологически профил на насилника

Според проучване в 4 американски града 84% от мъжете, които злоупотребяват с интимните си партньори имат тежки нарушения в структурата на характера и поведението си:

32%Нарцистично-конформиско личностово разстройство Дефанзивен, егоцентричен, уверен, контролиращ, възползва се от другите, за да постигне своето
21%Избягващо личностово разстройствоЗатворен, тревожен, неудовлетворен, свръхчувствителен към критика
11%Антисоциално личностово разстройствоНе изпитват угризения, не зачитат социални норми, уверени, отмъстителни, агресивни
7%Нарцистично личностово разстройствоУверени, свръхбдителни, арогантни, ангажирани със себе си, вярват, че са специални
9%Параноидно личностово разстройствоПодозрителни, недоверчиви, свръхчувствителни, обидчиви, тревожни
4%Гранично личностово разстройствоИмпулсивни, самонаказващи се, негодуващи, променливо настроение

Източници:

CDC-INFO, National Center for Injury Prevention and Control, Division of Violence Prevention

С. Петева, Я. Кацарова – НАРЪЧНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ СРЕД ВЪЗРАСТНИ ХОРА, Фондация “Институт за социални услуги в общността”, 2013

R. White, E. Gondolf, Implications of Personality Profiles for Batterer Treatment, Indiana University of Pennsylvania, 2000