Видео материали

TED talk

Why domestic violence victims don’t leave?

Защо жертвите на домашно насилие не напускат насилника?

15:43 мин.

Аудио: ENG / Субтитри: БГ

TED talk

How we turned the tide on domestic violence

Как променихме хода на домашното насилие?

10:49 мин.

Аудио: ENG / Субтитри: БГ

TED talk

Тhe shadow pandemic of domestic violence during Covid-19

Скритата пандемия от домашно насилие по време на Ковид-19

5:31 мин.

Аудио: ENG / Субтитри: ENG

Репортаж

”НЕ ЧУХ, НЕ ВИДЯХ, НЕ Е МОЙ ПРОБЛЕМ”: Социален експеримент за домашното насилие на оживена улица

09:19 мин.

Аудио: БГ / Субтитри: БГ

TED Talk

Violence against women — it’s a men’s issue

Насилието срещу жени – това е проблем на мъжете

15:09 мин.

Аудио: ENG / Субтитри: ENG

TED Talk

A call to men

Призив към мъжете

10:54 мин.

Аудио: ENG / Субтитри: БГ

TED Talk

The psychology of narcissism

Психология на нарцисизма

4:55 мин.

Аудио: ENG / Субтитри: БГ

Видео-клип

The Next Generation of Manhood

Мъжество от следващо поколение

2:49 мин.

Аудио: ENG

TED Talk

I broke my silence: My story of domestic violence

Наруших мълчанието си: Моята история за домашното насилие

12:20 мин.

Аудио: ENG / Субтитри: ENG

TEDx Talk

It’s Time to Talk about Psychological and Verbal Abuse

Време е да поговорим за психологическото и вербално насилие

10:00 мин.

Аудио: ENG

Късометражен филм

PURGATORY – Domestic Violence Short Film

ЧИСТИЛИЩЕ – Късометражен филм за домашно насилие

22:29 мин.

Аудио: ENG

TEDx Talk

Why women stay silent after sexual assault

Защо жените мълчат след сексуално насилие

22:29 мин.

Аудио: ENG

TEDx Talk

Listening to shame

Да чуем срама си

20:22 мин.

Аудио: ENG / Субтитри: БГ

TEDx Talk

Why we all need to practice emotional first aid

Защо всички ние трябва да се научим на емоционална първа помощ

17:15 мин.

Аудио: ENG / Субтитри: БГ

TEDMED 2017 Talk

The best way to help is often just to listen

Често най-добрият начин да помогнеш на някого – е просто да го изслушаш

Подкаст

Часът на прожекторите

4 жени споделят за своя опит от токсични връзки с нарцисисти.

Нарцисистът

39:19 мин.

Аудио: БГ

Подкаст

Часът на прожекторите

Разговор за отровните отношения, връзки и хора

Отровните връзки

39:19 мин.

Аудио: БГ