Sextortion

Sextortion – Oнлайн сексуална принуда и изнудване

Противозаконно е бившият ти партньор да те заплашва, че ще те дискредитира като публикува твои интимни снимки или видеоклипове в интернет или че ще ги изпрати на приятелите и семейството ти, ако не се поддадеш на негови искания.

Не се поддавай на рекет, а сигнализирай в МВР.

Сигналът можеш да подадеш в Районното управление по местоживеене или към отдел Киберпрестъпност при ГДБОП на тел. 0885 525 545 (от 09:00 до 17:00 часа) или на имейл report@cybercrime.bg

Полицаите могат да задържат рекетьора и да изземат и проверят техническите средства, с които разполага.

Проучване в САЩ показва, че 45% от насилниците изпълняват заплахите и публикуват материалите. Останалите не го правят, защото са наясно, че в момента, в който изпълнят заплахата губят властта си над жертвата.

вземи мерки срещу насилието

С помощта на адвокат можеш да заведеш дело и да осъдиш насилника.

  • По Чл. 213a НК за заплаха за разгласяване на позорящи обстоятелства, за което наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от хиляда до три хиляди лева.
  • По Закона за защита от домашното насилие за психологически и емоционален тормоз.

Ако насилникът изпълни заканата си и разпространи материалите, може да бъде съден:

  • По Чл. 159 НК за разпространение на порнографски материал чрез информационна или съобщителна технология, за което се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от хиляда до три хиляди лева.
  • Можеш да поискаш и обезщетение за нанесените морални щети, които включват претърпените притеснения, унижения, страх, засягане на честта и доброто име, уронване на авторитет и престиж, издаване на интимна тайна и т.н. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди  се определя от съда по справедливост, съобразно всеки конкретен случай. Обезщетението за неимуществени вреди може да бъде претендирано по гражданскоправен ред пред граждански съд, ако вредата е в резултат на правонарушение. Може да се иска и от наказателен съд в случай, че увреждането е резултат от престъпление.

Събери всички възможни доказателства – екранни снимки и записи на телефонните ти разговори и съобщения с насилника.

Как да поискаш да бъдат свалени материалите от интернет можеш да прочетеш на сайта на Cyber Civil Rights Initiative.

Facebook също поддържа страница с инструкции за сваляне на подобни материали – Not Without My Consent

Прочети повече за възможностите ти за юридическа защита като жертва на домашно насилие.

Снимка: RODNAE Productions