Превенция

Как да ставаме жертви на домашно насилие? Как да научим децата си да не бъдат насилници и да не толерират насилие към себе си?

Превенцията срещу домашното насилие започва с възпитанието на децата, минава през самовъзпитанието – развиване на самоуважение и самочувствие, на независимост, както и умения да разпознаем навреме червените флагове и да се защитим в случай на непосредствена опасност.