Асертивност

Осемте златни правила на асертивността

 • Избирай внимателно битките си. Определи целите си и реши какво точно искаш да постигнеш или промениш.

• Говори от първо лице, бъди кратка и внимателно подбирай формулировката си.

• Не очаквай всички да харесат това, че си започнала да налагаш граници. Ако някой реагира ядосано и нещата не се получават, както си се надявала, просто си тръгни.

• Старай се да не повишаваш тон. Бъди спокойна, твърда и дръж нещата под контрол.

• Репетирай речта си, преди да я изнесеш.

• Не се извинявай – поставянето на граници е винаги подходящо.

• Повтори изявлението си, ако е необходимо.

• След разговора прецени как се чувстваш, как са се развили нещата, какво си получила от него, стигнало ли се е до агресия в даден момент и как би могла да подобриш техниките си за асертивност за в бъдеще.

три полезни техники за асертивност

Счупената плоча

Тази техника е много полезна, когато поставяш граници и хората, с които говориш, не те слушат или започват да спорят с теб. Това е опростена техника, при която правиш асертивно изявление и ако е необходимо просто го повтаряш и повтаряш и повтаряш. Идеята е да бъдеш твърда и неотстъпчива.

Пример за успешно използване на техниката Счупената плоча:

Равина има проблеми да накара водопроводчика да дойде и да поправи нейната течаща мивка. Всеки път, когато Равина се обажда на водопроводчика, той си измисля извинение и й казва, че ще й върне обаждане, за да я уведоми кога може да дойде. Излишно е да казваме, че така и не се обажда и не се появява да поправи мивката.

След като научи техниката на счупената плоча, Равина отиде до магазина му рано сутринта, когато знаеше, че ще го намери и каза: „Трябва да поправя мивката си, моля, кажете ми кога можете да дойдете или, ако не можете да дойдете до три дни, ще намеря друг водопроводчик”. Той отговори: „О, да, госпожо, щях да ви се обадя, почти свърших и ще дойда при първа възможност“.

Равина отговори: „Много добре, кога точно ще дойдете?“

Водопроводчик: “Много скоро, обещавам.”

Равина: „Много добре, кога точно ще дойдете?“

Водопроводчик: „Слушайте, госпожо, знам, че имате нужда да я поправите и съм абсолютно сигурен, че мога да го направя утре или вдругиден.“

Равина: „Това е напредък, но трябва да знам точно кога ще дойдете.”

Водопроводчик: “Не мога да бъда толкова точен, защото не знам кога ще свърша с това, което правя в момента. “

Равина: „Можете да бъдете много точни, защото можете да дойдете утре в 8 сутринта и след като приключите работата си в моята къща, можете да си тръгнете и да свършите и другата си работа.“

Водопроводчик: „Добре госпожо, утре в 8.“

Равина: „Ще ви се обадя тази вечер в 5 и утре сутрин в 7.30, за да съм сигурна, че няма да забравите.“

Водопроводчик: “Не е нужно, ще дойда.”

Равина: „Благодаря, но ще се обадя. Ще се видим утре!”

„Аз“ съобщението

Тази техника се прилага най-добре, когато се опитваш да промениш незадоволителна ситуация. Не е подходяща за отправяне или отказ на искане.

Пример за използване на техниката на „Аз“ съобщението: Соланж е разстроена, защото 28-годишният й син Бастиен идва само за да остави мръсните си дрехи и след това да ги вземе няколко дни по-късно. За да обясни как се чувства и да отстоява границите си, Соланж се изправя срещу Бастиен, като казва следното: „Чувствам се разстроена, че се отбиваш само за да оставиш мръсните си дрехи и след това си тръгваш. Чувствам се използвана. Предпочитам да се срещнем на кафе или да направим нещо заедно, което и двамата харесваме, като да гледаме филм или да играем тенис. Мисля, че прането на мръсните ти дрехи не е моя отговорност, ти си възрастен човек. Ако имаш нужда да ползваш моята пералня, може би можем да уговорим време, в което да идваш и да я използваш.“

В този случай Соланж идентифицира чувствата си („Чувствам се разстроена“), описва ситуацията без вина („Оставяш мръсни дрехи и след това си тръгваш“), обяснява ефекта от поведението („Чувствам се използвана“) и описва поведението, което тя би искала вместо това: „Да направим нещо заедно / може би можем да уговорим време, в което да идваш и да я използваш “).

Излизане от ситуация, която е излязла от контрол

Третата техника е да се измъкнеш от ситуация, която излиза извън контрол – например, ако човекът срещу теб стане злобен, обижда те, присмива ти се, саркастичен е или агресивен. В този случай трябва да се използват изречения като следното:

– „Това не се получава. Да поговорим, когато нещата са по-спокойни.” – „Имам право да бъда чута и имам право да бъда уважавана“ – “Не позволявам на никого да ми говори така.”

След като приключиш разговора, бързо се отдалечи или затвори телефона. Ако човекът наистина се интересува от адекватна и равнопоставена комуникация, той вероятно ще бъде по-внимателен в бъдеще. Ако това не се случи, тогава е ясно, че той се стреми към власт и контрол и не уважава правата на другите.

Сравняване на асертивно и агресивно поведение

Асертивност  Агресивност  
Изразяваш своите нужди, желания и чувства, без да нарушаваш правата на другите. Ти си честна, искрена и директна.  Изразява своите чувства и нужди за сметка на другите. Нарушаваш правата на другите и се опитваш да доминирате.  
Защо да бъдеш асертивна?Защо да бъдеш агресивна?  
За да поставиш граници. Да поискаш и получиш уважение от другите. За да запазиш самочувствието си и чувството за собствената си сила. За създаване на честни, здрави взаимоотношения.  Ядосана си и искаш да постигнеш целта си. Не се интересуваш от чувствата на другите хора.  
Какво получаваш?Какво получаваш?
Печелиш уважение и се чувстваш горда и контролираща живота си. Избираш хората, които те подкрепят, измежду тези, които уважават твоите граници. Научаваш се да се предпазваш от злоупотреба и тормоз.  Все още се чувстваш ядосана, виновна и гладна за контрол. Груба си към другите и може да се стигне до насилие. Разрушаваш връзките си.