Личностни разстройства

Връзката между домашното насилие и личностните разстройства

Личностните разстройства са свързани с извършването на насилие над интимни партньори

НАКРАТКО

  • Нивата на насилие над интимни партньори (НИП) са високи като близо една трета от хората съобщават за сексуално насилие, физическо насилие или преследване.
  • Ново проучване сочи, че хората, които страдат от антисоциално личностно разстройство или гранично личностно разстройство са по-склонни да извършват или да са жертви на НИП.
  • Нужни са още изследвания, за да се разберат механизмите, които лежат в основата на това агресивно държание, което може да доведе до НИП.

Нова статия, която се появи в „Обзор на клиничната психология“ разглежда в дълбочина НИП и личностните характеристики на извършителите и жертвите на НИП.

Изследователите от екипа на Катрин Колисън от университет Пърдю твърдят, че „НИП се дефинира най-общо като физическа, сексуална или емоционална щета причинена от настоящ или предишен романтичен партньор или съпруг/съпруга“.

„Броят на хората, изложени на насилие от интимен партньоре висок като повече от една трета от жените съобщават за всякакъв вид сексуално насилие, физическо насилие или преследване, а почти половината са подложени на психически тормоз през живота си. Смята се, че нивата на тормоз са почти същите при мъжете; 31% от тях съобщават за постоянен сексуален тормоз, физическо насилие и преследване, а 47% за емоционална агресия.“

Личностни разстройства и насилие над интимни партньори

Изследователите наблюдавали 10 личностни разстройства определени от петото издание на Диагностичното и статистическо ръководство по психичните разстройства (параноично, шизоидно, шизотипно, антисоциално, гранично, хистерично, нарцистично, отбягващо, зависимо и обсесивно-компулсивно), за да разберат по-добре рисковите фактори свързани с насилието над интимни партньори и проучвали връзката с НИП. Открили са, че най-склонни да извършат или да станат жертви на НИП са: хората с антисоциално разстройство, хората които са склони да лъжат, да нарушават закони, да се държат импулсивно, да не се грижат за безопасността на себе си и околните, хората с гранично личностно разстройство или тези, които често изпитват несигурност и чувство за безполезност и не успяват да поддържат нормални взаимоотношения.

По думите на изследователите броят на случаите на НИП в глобален план е положително свързан с всяко едно личностно разстройство с изключение на хистеричното и обсесивно-компулсивното. „Вероятно не е изненада, че най-голям ефект е открит за антисоциалното и граничното, които са също така двете най-широко изучавани личностни разстройства във връзка с НИП.“

Изследователите са стигнали до това заключение след задълбочен преглед на научната литература за проучвания изследващи НИП и личностни разстройства. Открили са 163 прочувания със 189 индивидуални проби.

Изследователите споделят, че „въпреки години проучване показващо връзка между патологията на личността и НИП, не е публикуван мета-анализ изучавайки колко добре или зле всичките 10 личностни разстройства предвиждат извършването или тормоза НИП. Затова настоящото проучване е проведено, за да синтезира съществуващите изследвания върху ефектите от всичките 10 личностни разстройства […] на физическо, емоционално и сексуално извършване и тормоз НИП.“

Авторите се надяват, че прочуването им ще подобри информираността за предотвратяване и интервенция в клиничните среди.

Доктор Колисън сподели, че „този проект изкарва на показ нуждата от повече проучвания върху основни личностни черти, които могат да служат като рискови фактори за насилие над интимни партньори. Имаме богата информация за хората с диагноза или симптоми на личностни разстройства, но истината е, че насилието на интимни партньори е често срещано и не се извършва само от хора с поставена медицинска диагноза. Надявам се занапред да успеем да развием индивидуалното лечение за хората, които проявяват насилие в романтичните връзки и да адресираме някои от потенциалните механизми скрити зад това агресивно поведение.“

Източник:

Mark Travers, Ph.D., Psychology Today, September 30, 2021